Strokovne delavke enote Križe, so se v sredo 21.2. prevelile v literarne junake našega največjega pesnika Franceta Prešerna. Upodobile so delo Povodni mož. Otroci so se zelo uživali in spremljali predstavo z navdušenjem.