Poleg pomoči skupinam otrok sem v mesecih septembu in oktobru vsakodnevno izvajala tudi delavnice z otroki iz posameznih igralnic. Mesec september je bil bolj uvajalni mesec. Pomagala sem pri uvajanju novinčkov. Pripravila sem igrice s prstnimi lutkami za mlajše otroke, petje pesmic, gibalne igre na prostem (napihujemo balon, igra z baloni, igre z obroči, kiji, žogami). Sodelovala sem tudi pri športnih in rajalnih igrah na dvorišču.

V našem knjižno – ustvarjalnem kotičku sem pripravila delavnice na temo uganke (slikovne, besedne, gibalne, mimika, ugibanje, gibalno ustvarjalne) s tematiko dom, jesen, kot letni čas, jesen, živali, zelenjava, sadje. V zelenjavni delavnici smo z otroki ribali korenček, spekli korenčkove piškote in jih razedelili še ostalim otrokom, z otroki smo v okviru tedna otroka za ostale otroke zaigrali tudi igrico Zelenjavni prepir. skuhali smo zelenjavno juho.

V okviru tematikejesen smo oblikovali iz naravnega in barvnega slanega testa, delali ozdelke iz gozdnih plodov in slanega testa (gozd, živali, gobe, smreke, …). Spoznali smo tudi novo zgodbo z naslovom Veveričja shramba in prepevali jesenske pesmice.

Aleksandra Fende