V Oranžni igralnici smo oblikovali tirnice, ki so se raztezale vse do sosednje igralnice. Preko igre smo spoznali prometno ureditev, železniško postajo, različne vrste vlakov, se preizkusili v vlogi sprevodnika in strojevodja, vsekakor pa je bila najbolj zanimiva vožnja z »vlaki«. Za zaključek in resnično doživetje pa se bomo odpeljali na izlet z vlakom prav do Radovljice.

Dostopnost