Oranžna igralnica

Oddelek: 2 do 4 leta

 

Vzgojiteljica: Aleksandra Bohinc Lipovec

Vzgojiteljica – pomočnica vzgojiteljice: Manja Japelj (nadomešča jo Suzana Markun)