RDEČA IGRALNICA

starost otrok 2 - 3 leta

Vzgojiteljica: Aleksandra Bohinc Lipovec

Pomočnica vzgojiteljice: Manja Japelj

Dostopnost