ZELENA IGRALNICA

starost otrok 4 - 5 let

Vzgojiteljica: Majda Pintarič

Pomočnica vzgojiteljice: Tina Lasnik

Dostopnost